Meistä

Tiimimme koostuu kolmesta ensihoitolääkäristä ja kahdesta ensihoidon kenttäjohtajasta. Kokemusta alalta meiltä löytyy yhteensä kymmeniä vuosia ja pidämme yllä aktiivisesti ammattitaitoamme.
Se, mikä meitä kaikkia yhdistää on ensihoito, intohimo ensihoidon kehittämiseen ja kouluttamiseen.

Tiimimme

 Jani Kankainen on ensihoitaja ja työskennellyt kiireellisessä ensihoidossa yli 20 vuoden ajan, joista yli 10 vuotta kenttäjohtajana. Jani on yksi alkuperäisen PTT-protokollan kehittäjistä. Hänen mielenkiintonsa kohteita ovat tiimityön kehittäminen ja sujuvoittaminen sekä vammapotilaan ensihoito.

 Jani Piikki on ensihoitaja ja työskennellyt kiireellisen ensihoidon parissa 16 vuotta, joista ensihoidon kenttäjohtajana 8 vuotta. Hän on toinen alkuperäisen PTT-protokollan kehittäjistä ja hänen mielenkiintonsa kohteita ovat kommunikaatio ja tiimityö.

Susanne Ångerman on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja työskennellyt päätoimisena ensihoitolääkärinä lääkärihelikopterissa yli 10 vuoden ajan. Hänen erityisinä mielenkiintonsa kohteina ovat vammapotilaan ensihoito, verituotteiden käyttö kentällä ja tiimityön hiominen huippuunsa. Hänen viimeisteltävänä oleva väitöskirjansa käsittelee toimintatapojen muuttamista ja uusien menetelmien käyttöönottoa ensihoidossa.

 Jussi Pirneskoski on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Hän on työskennellyt kiireellisen ensihoidon parissa lähes 10 vuoden ajan, joista viiden vuoden ajan lääkärihelikopterissa. Hänellä on laaja-alainen kokemus ensihoidon konseptikursseista ja tutkimustyössään hän on perehtynyt kriittisen sairauden tunnistamiseen.

Jouni Nurmi  on ensihoitaja, erikoislääkäri ja dosentti. Hänellä on kokemusta ensihoitolääkärinä lääkärihelikopterissa yli 10 vuoden ajalta. Hänen tutkimustyönsä, joka kattaa noin 70 julkaistua tutkimusta ja useita ohjattuja väitöskirjoja ensihoitolääketieteen alalta, on koulinut hänet näyttöön perustuvan ensihoidon huippuasiantuntijaksi. Asiantuntemustaan hän on hyödyntänyt potilastyön ohella laajamittaisesti ensihoitajien opettamisessa.